REGULAMIN OBIEKTU

 

Serdecznie witamy!

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z naszego domu wakacyjnego. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w Siedlisku.

 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych wewnątrz domu.

 

W Siedlisku obowiązuje zakaz organizowania imprez integracyjnych, wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.

 

 1. Z domu mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 4 osoby).

 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domu, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.

 3. Cena zawiera: wodę, parking (maksymalnie 2 auta), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały (dla każdego gościa), papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk, drewno do kominka.

 4. Przekazanie kluczy do domu i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.

 5. Dom wynajmowany jest w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Inne godziny zameldowania i wymeldowania należy ustalać indywidualnie z Wynajmującym.

 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź powstałe podczas pobytu braki w wyposażeniu domu i Siedliska.

 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domu.  

 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, opłata za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domu zadatek, jeśli był wpłacony, nie podlega zwrotowi.

 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości. Gość powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia gości Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Podczas spacerów po lesie należy zachować szczególną ostrożność. W czasie wiatrów obowiązuje zakaz wchodzenia do lasu.

 14. Przy opuszczaniu domu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

 15. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.

 16. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP i ppoż. podczas grillowania i użytkowania kominka. Korzystanie z ogniska może być czasowo zabronione z uwagi na warunki atmosferyczne (wiatr, susza).

 17. Dom wyposażony jest w czujnik dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych wewnątrz domu.

 18. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domu,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

 19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.

 20. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu.

 21. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie Siedliska (szkło, plastik, BIO itp.).

 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domu w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.

 23. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.

 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.

 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.

 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku/ wniesienia opłaty za pobyt. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu
  w trakcie pobytu.

 30. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie Siedliska.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.

 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

 3. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.

 4. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Numer alarmowy: 112

Kontakt do osoby zarządzającej siedliskiem: Piotr Mrowiński Tel. 728 980 126

Życzymy udanego pobytu!